Het geheim van openheid

Blog

Het geheim van openheid

Liefde is de basisbehoefte van ieder mens. Liefde is prachtig! Maar liefde kan ook onzeker maken. Liefde geven en ontvangen is kwetsbaar. Van iemand houden betekent immers dat je je emotioneel blootgeeft. En dat is een groot risico.

In mijn praktijk ontmoet ik vaak mensen die als gevolg van schuld en schaamte zijn gaan geloven dat ze geen liefde waard zijn. Wanneer je dit denkt of gelooft (op hartsniveau), kan dat een grote bedreiging vormen voor je relatie. Eenzaamheid, machteloosheid en je niet verbonden weten zijn desastreuze gevolgen.

Je partner ontlopen

Boosheid en angst kunnen ervoor zorgen dat geliefden steeds verder uit elkaar groeien en elkaar zelfs gaan ontlopen. Boosheid komt voort uit onvervulde verlangens. En angst is er voor pijn. Een deel van jou is onbewust bang dat als je partner je fundamentele behoeften niet vervult, je dood zult gaan. Je hebt het gevoel dat je partner daar de schuld van is.

Als je relatie lange tijd onder druk staat, bestaat het gevaar dat je je behoeftes elders probeert te vervullen. Je gaat op zoek naar manieren, bewust en onbewust, om je te uiten en creëert hiermee ‘vluchtwegen’. Zo probeer je aan de spanning van thuis te ontsnappen. Eten, drank, werk en (seksuele) relaties kunnen manieren zijn om jezelf te troosten. Alleen die troost is slechts schijn. Bovendien zorgt dit ervoor dat je geen energie meer hebt om in je relatie thuis te steken. Het gevolg is dat betrokkenheid ontbreekt.

De sleutels tot succes

Eerlijkheid en openheid zijn de sleutels tot succes op alle vlakken in je leven, ook hierin. Dit betekent dat je je kwetsbaar opstelt. Als je dit niet doet, sluit je je af voor de ander.
Natuurlijk kan schaamte je in de weg zitten en ben je bang om je partner pijn te doen. Dit kunnen serieuze blokkades vormen. Maar zolang bijvoorbeeld een affaire geheim blijft, zal het hoe dan ook invloed hebben op in hoeverre je verbondenheid en intimiteit ervaart met je partner.

Hoe zie jij jezelf en denk je over jezelf? Zie jij jezelf als slecht, als zondaar? Dan zal je de behoefte hebben om ‘je geheim’ te verbergen. Schuld en schaamte liggen dan op de loer. Zie jij jezelf als geliefde? Dan zal dat je helpen om open en eerlijk te zijn in je houding en gedrag.

Hoe pak je dit aan?

De bereidheid om jezelf te laten zien, je kwetsbaar op te stellen, zal jou veranderen. Hiermee geef je de ander een inkijkje in jouw wereld. Je ontwikkelt moed en het kan je aanmoedigen en helpen om de liefde nieuw leven te geven.

Opnieuw op elkaar gericht zijn betekent dat jij en je partner weer recht krijgen op exclusiviteit van de ander. Je zal daarom tijd vrij moeten maken om met elkaar op primair niveau te leren praten. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een dag(deel) in de week voor elkaar te reserveren. Op deze manier kan het vertrouwen voorzichtig weer gaan groeien.

Elkaar écht ontmoeten betekent dat je er voor de ander wilt zijn. Helemaal. Praat over onderwerpen die niet besproken waren. Bespreek eens de onderwerpen intimiteit en seksualiteit. Welke verborgen wensen heb jij, maar durfde je nooit met je partner te bespreken? Welke heimelijke behoeftes koester jij al lang? Mannen zijn vaak bang om hun fantasieën te delen met hun partner, maar als je dit wel durft, schuilt daar juist heel veel vrijheid in. Wie weet koestert je partner ook wel allerlei geheime behoeftes.

Raak elkaar aan. Dit maakt stofjes in je lichaam los die via de hersenen het hormoon ‘oxytocine’ aanmaken. Oxytocine zorgt voor rust en verbondenheid.

Bovennatuurlijke liefde

Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde. Volgens Gary Chapman zijn er vijf algemene talen van de liefde. Zijn boek kan je helpen om de eerste liefdestaal van je partner te ontdekken en te herkennen. Er is één soort liefde dat hierboven staat: agape liefde, Gods bovennatuurlijke liefde. Deze onvoorwaardelijke liefde bevrijdt, herstelt en geneest. God zal je nooit afvallen of verlaten, maar reikt jou Zijn liefde en genade aan. De keuze is aan jou om hier op in te gaan.

Aanmelden nieuwsbrief