Kom in verbinding met jezelf, de ander en met God.

Coaching

Werkwijze 

Jarenlang heb ik mensen binnen gecoacht. Op deze manier kun je mensen heel goed verder helpen. Maar het binnen coachen ging mij steeds meer tegen staan: de geluiden vanuit het kantoor naast mij, systeemplafondlampen, beperkte ruimte om vrij te kunnen bewegen, stoelen tegenover elkaar, momenten van te lang oogcontact. Ik vroeg me vaak af of dit niet anders kon.
Hoe meer ik met mensen buiten aan de slag was, des te meer zag ik in wat dit met mensen deed. De gezichtsuitdrukkingen en het lichaam van mensen zag je vaak tijdens een wandel sessie veranderen.
De natuur is een krachtig instrument. Het helpt je te ontspannen, te herstellen van stress, milder naar jezelf te kijken en steviger in je schoenen te staan. Het leven buiten inspireert en geeft nieuwe ideeën en perspectieven. En tenslotte is in beweging zijn ook nog eens super gezond!
Mede ingegeven door deze ervaringen heb ik onlangs besloten dat ik vanaf oktober 2021 alleen nog maar buiten zal gaan coachen. Ik verheug me hier enorm op en zie uit naar vele nieuwe ervaringen en belevenissen op de wonderlijke wegen van herstel.

Coach methodes

helemaal passend bij jou

Insight Focused neuro Therapy (IFnT)

Deze methode helpt je om jezelf te ontdekken op een liefdevolle en vriendelijke manier. De procesgerichte benadering leidt tot verandering in de hersenen, nieuwe inzichten, minder stress, meer veerkracht en gedragsverandering. Het is gebaseerd op resultaten van hersenonderzoek, aandacht voor jezelf, je omgeving en God, bewustwording en geestelijke principes.

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse is een theorie over persoonlijkheid en communicatie. Het biedt een kader om op individueel én op teamniveau te ontwikkelen. Deze theorie geeft je praktische handvaten en gaat daarbij uit van het zelfsturend vermogen van de mens. Het helpt je de complexiteit en diepgang van jezelf, jouw relaties, groepen en organisaties waarin je je beweegt behapbaar te maken.

Brainspotting

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angst aandoeningen, stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijze van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Emotionally Focused Therapy (EFT) – Relatietherapie

De Emotionally Focussed Therapy werkt vooral in het hier en nu. Deze vorm focust op de gevoelens en drama’s van relaties die ontregeld zijn. Het doel van de therapie is om de verbondenheid en veiligheid tussen partners te verbeteren. Daarbij staat de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en intimiteit centraal.

Op maat

Elke vorm van coaching bij Heal Your Heart is helemaal op maat en sluit aan bij wat er in jouw hart en leven nodig is. 

Mensen in mijn omgeving merken dit ook op. Ik ben heel dankbaar dat God me geleid heeft naar Erika en wens iedereen zo’n soort verandering toe waardoor je echt vrij bent.

Rachab

Blokkades brokkelen af, er is openheid tussen ons, ik heb nauwelijks meer last van beelden en herinneringen uit het verleden, en de enkele keer dat ze er wel zijn kan ik het een halt toe roepen. Er was in het proces veel pijn en verdriet, maar door daardoor heen te gaan is genezing gekomen. De sleutel voor mij was dat Erika begint bij dé basis, en dat is bij onze God, en van daaruit verder behandelt. Ik heb veel behandelingen gehad, maar deze vorm heeft mij uiteindelijk genezen. En zo word ik de mens die God bedoeld heeft. Duizendmaal dank Erika, duizend x duizendmaal dank u Jezus!               

Sara

Ik heb het gevoel dat ik eindelijk ga leven! Gods onvoorwaardelijke liefde dringt langzaam maar zeker tot me door (ook door beelden die ik krijg) en ik begin van mezelf te houden en er zit groei en verandering in mijn huwelijk. Ik weet dat je zegt ‘aan God de eer’, dat is ook zo, maar ik ben super blij en diep dankbaar dat Hij jou gebruikt om me de ogen te openen, thanks. God is buitengewoon GOED.

Elisa

Aanmelden nieuwsbrief