Kom in verbinding met jezelf, de ander en met God.

Coaching

Werkwijze 

In de relatie met jezelf, met God of met anderen kunnen zich conflicten en problemen voordoen. Dit kan zich uiten in onder andere spanning, stress, angst, eetstoornissen, verslaving, lichamelijke klachten of depressie. Voor het oplossen van deze problemen hanteert Heal Your Heart- afhankelijk van de hulpvraag - diverse gespreksvormen, methodes en (lichaamsgerichte) ontspanningsoefeningen.

Coach methodes

helemaal passend bij jou

Insight Focused Therapy (IFT)

Deze methode helpt je om jezelf te ontdekken op een liefdevolle en vriendelijke manier. De procesgerichte benadering leidt tot verandering in de hersenen, nieuwe inzichten, minder stress, meer veerkracht en gedragsverandering. Het is gebaseerd op resultaten van hersenonderzoek, aandacht voor jezelf, je omgeving en God, bewustwording en geestelijke principes.

Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse is een theorie over persoonlijkheid en communicatie. Het biedt een kader om op individueel én op teamniveau te ontwikkelen. Deze theorie geeft je praktische handvaten en gaat daarbij uit van het zelfsturend vermogen van de mens. Het helpt je de complexiteit en diepgang van jezelf, jouw relaties, groepen en organisaties waarin je je beweegt behapbaar te maken.

Brainspotting

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angst aandoeningen, stress gerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijze van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Emotionally Focused Therapy (EFT) – Relatietherapie

De Emotionally Focussed Therapy werkt vooral in het hier en nu. Deze vorm focust op de gevoelens en drama’s van relaties die ontregeld zijn. Het doel van de therapie is om de verbondenheid en veiligheid tussen partners te verbeteren. Daarbij staat de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en intimiteit centraal.

Online programma S.A.M.E.N.

Deze online methode is speciaal ontwikkeld voor stellen die te maken hebben gekregen met een vertrouwensbreuk of crisis. Aan de hand van video’s, een e-book en opdrachten loop je door de verschillende fases van jullie situatie. In je eigen tempo werken jullie aan het herstel van jullie relatie. Ook is het mogelijk om ter ondersteuning gesprekken te voeren in de praktijk van Heal Your Heart.

Tijdens een coachingstraject leer je:

* Nieuwe inzichten te integreren in je dagelijks leven

* Wat jouw unieke identiteit is en die te waarderen om vervolgens daaruit te gaan leven

* Zelfstandige gezonde keuzes te maken en je leven zowel privé als elders passende sturing te geven

* Belemmerende patronen (h)erkennen, ondervangen en veranderen

* Om niet langer om zaken heen te draaien maar er doorheen te gaan, zodat het verwerkt kan worden

Op maat

Elke vorm van coaching bij Heal Your Heart is helemaal op maat en sluit aan bij wat er in jouw hart en leven nodig is. 

Mensen in mijn omgeving merken dit ook op. Ik ben heel dankbaar dat God me geleid heeft naar Erika en wens iedereen zo’n soort verandering toe waardoor je echt vrij bent.

Rachab

Blokkades brokkelen af, er is openheid tussen ons, ik heb nauwelijks meer last van beelden en herinneringen uit het verleden, en de enkele keer dat ze er wel zijn kan ik het een halt toe roepen. Er was in het proces veel pijn en verdriet, maar door daardoor heen te gaan is genezing gekomen. De sleutel voor mij was dat Erika begint bij dé basis, en dat is bij onze God, en van daaruit verder behandelt. Ik heb veel behandelingen gehad, maar deze vorm heeft mij uiteindelijk genezen. En zo word ik de mens die God bedoeld heeft. Duizendmaal dank Erika, duizend x duizendmaal dank u Jezus!               

Sara

Ik heb het gevoel dat ik eindelijk ga leven! Gods onvoorwaardelijke liefde dringt langzaam maar zeker tot me door (ook door beelden die ik krijg) en ik begin van mezelf te houden en er zit groei en verandering in mijn huwelijk. Ik weet dat je zegt ‘aan God de eer’, dat is ook zo, maar ik ben super blij en diep dankbaar dat Hij jou gebruikt om me de ogen te openen, thanks. God is buitengewoon GOED.

Elisa

Aanmelden nieuwsbrief