" En schrijf Mijn woorden op de tafel van je hart. Geloof met je hart, bewaar je hart, leidt je hart en versterk je hart ”

Ervaringen van cliënten

Erika is rustig en luistert aandachtig. Ze heeft veel kennis van de psychologie van de mens en heeft veel kunde om samen de blokkades van je ziel op te ruimen. Met name de geleide meditaties waren heel erg waardevol. Ik vond het heel fijn om met haar te werken en ze heeft mij echt geholpen om mijn hart te genezen!

Geesje (juni 2018)

“Waar je schat is daar zal ook je hart zijn”

Ik heb dit schilderij gemaakt op een zondagmiddag. De naam HealYourHeart was toen net bekend. Ik dacht bij deze naam direct aan het beeld zoals ik dat heb geschilderd. Een hart gevormd door 2 handen. Ik hoop dat in de praktijk veel mensen de liefde van God mogen ervaren.
Rianne (14) (2012)

De combinatie van zegenen, mijn pijn en angst bij Jezus brengen en Hem uit te nodigen in de pijn, heeft mij meer rust en vertrouwen gegeven. De gesprekken hebben mij door een hele moeilijke periode heen geholpen en hebben mij meer zicht gegeven op Gods liefdevolle aanwezigheid.
Daarnaast is Erika betrouwbaar, ze kan goed en actief luisteren en op het juiste moment het woord nemend.
Anna (2013)

Ik kwam bij Erika na een flinke burn-out en was helemaal de weg kwijt. De gesprekken hebben mij verder en dieper verankerd in wie ik ben en wie ik mag zijn en welk doel ik op deze aarde heb. Erika weet de vinger te leggen op de gevoelige plek, niet altijd leuk, maar voor mij uiterst waardevol. Ik heb geleerd om mijn hart te openen en heb werk gevonden wat bij mijn hart past. Tijdens de gesprekken heb ik verschillende keren Gods aanwezigheid ervaren. Deze momenten waren en zijn voor mij heel kostbaar.
Frits (2014)

Ik ben bij Heal Your Heart gekomen omdat ik bepaalde mechanismen die plaats vonden bij mij in relatie tot en met anderen niet begreep. Samen met Erika ben ik ga kijken hoe het bij mij zit. Ik ben gaan inzien waarom ik op een bepaalde manier kan reageren en ik heb de tools gekregen om hier mee om te gaan. Bovenal heb ik geleerd dat Jezus het al voor mij heeft opgelost en dat ik dat niet meer hoef te doen. Zolang ik dit voor ogen heb kan ik goed omgaan met deze mechanismen en angsten, hoe het leven ook loopt!
Gideon (zomer 2014)

Na een periode van leven in zonde, waarin ik veel kapot heb gemaakt bij mijn naasten en bij mezelf, ben ik bij Erika terecht gekomen.
Ik had hulp nodig om mijn pijn een plek te geven en de relatie met God te herstellen.
Ik voelde me schuldig en had het idee dat God vrij ver bij me vandaan was gaan staan.
Door Jezus uit te nodigen in de momenten van pijn, heb ik me gerealiseerd dat Hij altijd bij me is geweest, ook al heb ik dat zelf zo vaak niet willen zien.
Wat ik een gaaf moment vond, was het moment dat Erika ging bidden en dat ze vroeg tijdens het bidden of ik iets ´zag´ een beeld oid. Op dat moment zag ik van alles, o.a Jezus die met me mee liep naar buiten op weg naar een helder licht. ´Vroeger´ zou ik dit soort dingen als zweverig typeren, maar dat heb ik nu niet meer. Ik ben niet zo´n schrijver, maar dit heb ik toch vast gelegd om het later nog eens terug te lezen.
Ook kreeg ik van Erika ademhalingsoefeningen mee. Regelmatig mediteer ik een tekst uit de Bijbel tijdens zo’n oefening, vooral op momenten dat ik kracht nodig heb van Hem.
Erika heeft me op weg geholpen om rustig stappen te mogen zetten in de aanwezigheid van mijn Vader.
Ik heb me gerealiseerd dat Hij altijd om me heen is en me wil helpen met alles wat ik nodig ben. Het is een proces, maar de eerste stappen zijn genomen. En ik weet, ondanks dat ik het niet altijd voel, dat ik Gods geliefde kind ben.
David (najaar 2014)

Doordat ik overspannen raakte en vaak last kreeg van angst aanvallen kwam ik via via bij Erika terecht. Bij de intake kwam ze er achter dat er meer aan de hand was. Het overlijden van mijn broertje toen ik 10 was kwam ook om de hoek kijken en daar zat nog veel pijn.
Ik merkte gelijk dat ik Erika kon vertrouwen en dat ik alles kon zeggen.Tijdens de gesprekken heb ik heel veel geleerd en veel handvaten gekregen hoe je met moeilijke momenten om kunt gaan.
Mijn doel was om van mijn angst af te komen, makkelijker keuze’s te maken en mezelf gelukkig te voelen. Tijdens 1 van de gesprekken zijn we intensief ingegaan op het verwerken van mijn broertjes dood en tijdens deze sessie liet de Heer mijn duidelijk zien dat hij een God van leven is en niet van dood dat mijn broertje het goed heeft en dat gaf zoveel troost! Echt heel gaaf. Tijdens deze reis veel God ervaren ook veel door Erika heen met alle mooie woorden. En omdat nu alle doelen zijn bereikt stoppen we met de gesprekken. Maar ik zal het wel missen want het was heel gaaf om zoveel te leren.
Esther (februari 2015)

Ik ben heel blij dat ik dit traject ben ingegaan, veel nieuwe inzichten gekregen. Hoe ik in elkaar zit, wat ik kan doen aan de warboel soms in mijn hoofd. Geleerd om mijn hart serieus te nemen waardoor mijn denken meer op één lijn komt met mijn hart.
Knooppunten zijn ontrafelt! Keuzes die ik vroeger heb gemaakt in mijn hart bleken mij tegen te houden om het verleden los te laten. Heel bijzonder om dat samen met Jezus bij de Vader te brengen en echt bevrijding te ervaren!
Debora (juni 2015)

Oude wonden kunnen echt helen, eeuwig verdriet kan echt verdwijnen als je het samen bij Jezus brengt. Zodoende kon ik het ook echt bij Hem laten.
Hij heeft mij laten ervaren dat ik echt belangrijk voor Hem ben, dat Hij er altijd is en heb een NIEUW soort Liefde en vertrouwen ervaren op verschillende gebieden in mijn leven.
Ik heb vele behandelvormen gehad maar voor mij zit het verschil dat deze behandeling dieper gaat (of verder reikt…) omdat we het samen met Jezus doen
Ruth (juni 2015)

Nadat ik al een aantal jaren steeds bozer en ongelukkiger werd in mijn relatie, en merkte dat ook mijn man in deze zelfde visieuze cirkel van onbegrip naar elkaar toe vast zat, besloten wij om een intakegesprek bij Heal your Heart te plannen.
Wij kozen bewust voor de praktijk van Erika omdat wij er van overtuigd waren dat God een beter plan voor ons huwelijk had dan hetgeen wij uit ons huwelijk haalde, en wij onze Hemelse Vader in dit proces wilde betrekken. Dat Erika dit zou kunnen begrijpen, sprak ons al aan toen wij allebei afzonderlijk haar website bekeken.
Door de gesprekken met Erika en verschillende situaties bespreekbaar te maken naar elkaar toe leerde wij te begrijpen welke cirkel van onbegrip en pijn wij onbewust in stand hielden.
Ik heb mogen leren volledig te aanvaarden Wie ik ben in Christus. Hoe ontzettend veel God de Vader van mij houdt, en hoe ik met Zijn hulp mijn man weer onvoorwaardelijk lief kan hebben. Samen met Erika kon ik de weggedrukte pijnvolle situatie benoemen en door het bespreekbaar te maken naar mijn man toe, kon de pijn genezen. Bespreekbaar maken, mijn pijn durven te laten zien, onvrede durven te uitten zonder dat ik mijn gelijk wil halen, maar ook boos of verdrietig te mogen zijn en deze boosheid bij God mijn Vader te brengen, en te leren dat Zijn liefde mij altijd omarmt, dat heeft mij een ander mens gemaakt. Door in de gesprekken samen te ontdekken wie je bent in Christus, heb ik ook de liefde van mijn leven herontdekt. We hebben geleerd om met elkaar te praten, maar vooral echt naar elkaar te luisteren. We zijn weer samen op weg als echtpaar, maar ook samen met De Vader, een drievoudig snoer.
Marianne

Ik ben 12 maanden geleden in aanraking gekomen met Erika Koelewijn vanwege communicatie/relatie problemen met Marianne mijn liefste vrouw. Niet dat ik een slecht huwelijk had maar omdat de manier van communiceren en naar elkaar luisteren wel wat beter zou kunnen.
Ik heb eerst wel even een drempel moeten overwinnen om mij daaraan over te geven want het voelt als verliezer, maar dat is zeker niet waar gezien de resultaten die wij met elkaar hebben geboekt. En als slagroom op de welbekende taart heb ik zelf nog wat gesprekken gehad die een beter beeld van mijzelf hebben geven en waarom ik in een bepaalde situatie op een bepaalde manier reageer.
Door in de praktijk van elke dag deze tips en tools in ieder situatie toe te passen gaat het wel weer ontzettend lekker en dat geldt niet alleen voor mijn huwelijk maar op elk terrein van mijn leven.
Dus als het voor mij kan waarom dan niet voor jou! Ik ben Jezus dankbaar voor het offer aan het kruis want door Zijn striemen zijn wij genezen. Wat voor berg je hebt te overwinnen je gaat er niet alleen doorheen en hoe, dat bepalen niet jouw omstandigheden maar de levende God.
Wolter (juli 2015)

Erika staat naast je vanuit de liefde van Jezus en Zijn principes. Voor mij is haar hulp dit afgelopen jaar van wezenlijk belang geweest.
In mijn vorige therapieperiodes is het diepste probleem nooit boven water gekomen, nl een dubbel traumatische geboorte wat me altijd een diep eenzaam gevoel heeft gegeven. Het geeft me diepe rust om te weten hoe het komt en wat voor gevolgen dit heeft gehad in mijn leven.
Ik ben erg dankbaar voor de handvaten en eye-openers die Erika heeft aangereikt waarmee ik het een plek kan geven. Het biddend verwerken, samen met God en Erika, een naaste medemens heb ik als zegenrijk ervaren.
Hanna (57)

Ik heb het gevoel dat ik eindelijk ga leven! Gods onvoorwaardelijke liefde dringt langzaam maar zeker tot me door (ook door beelden die ik krijg) en ik begin van mezelf te houden en er zit groei en verandering in mijn huwelijk. Ik weet dat je zegt ‘aan God de eer’, dat is ook zo, maar ik ben super blij en diep dankbaar dat Hij jou gebruikt om me de ogen te openen, thanks. God is buitengewoon GOED.
Lea (juni 2016)

Het afgelopen jaar heb ik door deze coaching op zoveel plekken heling gekregen. De waarheid over mezelf ben ik gaan ontdekken in het Licht van Jezus; nu ik weet hoe Hij naar me kijkt ben ik als nieuw; ik kan alles aan in Hem. Tijdens de gesprekken, concrete oefeningen en gebed kreeg ik nieuwe inzichten en werd er een verlangen in me aangewakkerd. Ik mag mijn eigen plaats in de wereld innemen, God heeft grote plannen met mij! Dit weten en de vrijheid ervaren geeft me een bijzondere nieuwe positieve kijk op dingen en verandert mijn handelen. Mensen in mijn omgeving merken dit ook op. Ik ben heel dankbaar dat God me geleid heeft naar Erika en wens iedereen zo’n soort verandering toe waardoor je echt vrij bent.
Rachab (november 2016)

De gesprekken hebben mij onnoemelijk veel opgeleverd, veel meer dan ik gevraagd of gedacht had. Mijn geloof is enorm gegroeid en verrijkt, ik heb nu een levende relatie met God en een goed beeld van mijn hemelse Vader en besef steeds meer hoe ongelofelijk veel Hij van mij houdt. En daardoor ben ik, eindelijk, van mezelf gaan houden en mezelf gaan accepteren zoals ik ben. Mijn depressie komt zo in een heel ander licht te staan. En waar licht is is Leven! Ik geloof, merk en weet dat Jezus me stap voor stap van de depressie aan het genezen is. Ik ben weerbaarder, geniet veel meer, voel me sterker en sta veel positiever in het leven. En dat gaat alleen nog maar meer worden. Verder is er heling in de relatie met mijn man. Na meer dan 20 jaar twijfel over mijn vrouw-zijn en geaardheid heeft Jezus me duidelijk gemaakt dat hoe ik ben goed is en dat Hij wil dat ik een gelukkig huwelijk met deze man heb. Alle onzekerheid hieromtrent is weg! Wat een enorme rust. Blokkades brokkelen af, er is openheid tussen ons, ik heb nauwelijks meer last van beelden en herinneringen uit het verleden, en de enkele keer dat ze er wel zijn kan ik het een halt toe roepen. Er was in het proces veel pijn en verdriet, maar door daardoor heen te gaan is genezing gekomen. De sleutel voor mij was dat Erika begint bij dé basis, en dat is bij onze God, en van daaruit verder behandelt. Ik heb veel behandelingen gehad, maar deze vorm heeft mij uiteindelijk genezen. En zo word ik de mens die God bedoeld heeft. Duizendmaal dank Erika, duizend x duizendmaal dank u Jezus!               
Rachel (januari 2017)

Het meest verassende inzicht is veruit het moment waarop Jezus liet zien hoeveel Hij van mij houdt! In een van de gesprekken deed Erika een soort ‘voorstellingsoefening’ waarin ik enorm geraakt werd door Jezus die mij vol liefde aankeek! Hij keek dwars door mij heen, Hij zag alles van mij. En toch zag Hij geen enkele zonde door Zijn genade. En die onvoorwaardelijke liefde in Zijn ogen…die zei zoveel! Dit moment is voor mij de basis van mijn relatie met de drie-enige God. Ik heb het echt ervaren als een ommekeer in hoe ik naar mezelf kijk. Eerst kon ik echt niet geloven dat God van mij houdt om wie ik ben. Nu ik weet hoe God naar mij kijkt, kan ik zonder twijfel en angst voor afwijzing bij Hem komen. Dit is naast een ongelofelijk mooi moment, ook een enorme bevrijding geweest! Ik durf nu naar mijn diepste angsten en gevoelens te kijken en heb met name door de gesprekken en oefeningen geleerd hoe ik mijn diepste kern ‘aan kan pakken’.                                                 
Martijn (februari 2017)

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden