Een vader voor jou

Blog

Een vader voor jou

Als christen kun je als wees reageren. In de kerk vandaag zijn er veel geestelijke wezen. Ze leven hun christelijk leven onder een wolk van prestatie, verplichtingen en rusteloze activiteit. In plaats van te leven in relatie met de Vader, zoals Jezus deed, streven ze naar positie, rang of functie.

Er kunnen allerlei blokkades en hindernissen zijn om de echte liefde van de Vader niet toe te kunnen laten. Een wees heeft geen identiteit, geen naam, geen familie, geen erfenis. Een wees is niet echt vrij.

Relatie met jezelf

Als je als wees reageert dan is het voor jou ongelooflijk moeilijk te accepteren dat je werkelijk geliefd bent. Je denkt soms: ik hoor er niet echt bij. Je voelt onrust en je hebt een verdeeld hart waardoor je moeilijk beslissingen kunt nemen. En wat je wel doet is nooit goed genoeg. Je vind het heel moeilijk om anderen toe te laten.

Relatie met de ander
Een wees reageert zelfstandig, omdat er niks voor hem wordt gedaan. Een wees moet vechten voor alles wat hij wil of nodig heeft. Andere mensen kan hij niet als familie zien. De eigen behoeften zijn het belangrijkst. Hij heeft niet geleerd hoe je een ander kunt vertrouwen en daardoor is angst voor mensen ontstaan. Hij gebruikt afweermechanismen om mensen uit zijn buurt te houden.

Relatie met God

Als je leeft vanuit het weesschap dan is het heel moeilijk om God te vertrouwen. Je kunt niet echt geloven dat Zijn liefde ook voor jou is. Je kunt de controle niet loslaten en dus kun je je niet helemaal overgeven aan Zijn Liefde voor jou. Je gelooft wel vanuit je hoofd, maar het is moeilijk om vanuit je hart te geloven en te leven. En je hebt vaak vragen: waarom doet God mij deze ellende aan? Waarom grijpt hij niet in?

Identiteit
Een wees haalt zijn identiteit uit zijn weesschap. En dat heeft overal invloed op. Je houdt mensen op afstand en dat compenseer je door te presteren. Je wilt jezelf bewijzen maar ondertussen denk je minderwaardig over jezelf. En als er iets mis gaat, dan leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Je kunt niet rusten in de intimiteit van Vader God.

Een cliënt in mijn praktijk had allerlei vragen aan God: Hoe kan ik Jezus vertrouwen als ik hem niet ervaar in mijn paniekaanvallen? Hoe kan ik de dingen die ik meemaak rijmen met Gods liefde? Deze vrouw had in haar leven altijd gevochten en gestreden in het voor zichzelf opkomen. En impliciet stelde zij God verantwoordelijk.

Uitstappen

Je hebt misschien het gevoel dat de Vader niet van jou kan houden, of dat de verkeerde dingen die jij hebt gedaan te erg zijn geweest om ooit nog in Zijn aanwezigheid te komen. Zijn liefde overbrugt deze kloof en jij bent welkom! Jij bent gemaakt omdat Hij je wilde, Hij geniet van je.
Ieder mens heeft liefde nodig. Ik vraag soms aan cliënten: mogen mijn handen de handen van Vader God zijn? Dan omhels ik hen. Of laat ik hen in mijn ogen kijken en ik zeg namens God: “Jij bent geliefd”. In eerste instantie kunnen velen deze liefde niet toelaten en sommigen durven mij niet eens in de ogen te kijken. Maar uiteindelijk is Vaders Liefde echt toereikend om de muur om elk hart af te breken.

Jij bent geliefd
God belooft dat Hij een Vader is voor de vaderlozen (Psalm 68:6), en dat Hij Zijn kinderen niet als wezen achter zal laten (Johannes 14:18)

Een hart van zoonschap opent de deur naar drie geweldige dingen die een wees nooit ontvangt: erfenis, vrijheid en identiteit. Als geliefde ontvang je de erfenis van Vader. Alles wat van Hem is, wordt van jou. Je hoeft niet langer te streven naar bezittingen of positie. Je hoeft niet langer keihard te werken voor iets om aan vast te houden. Je hebt het al!

Als geliefde ontvang je vrijheid. Hij heeft je bevrijd van het juk van verslaving, lust, mensen behagen, angst of religieuze verplichtingen en leidt jou naar een makkelijk juk van relatie, liefde, wederzijds vertrouwen en vrijheid om keuzes te maken.

Als geliefde ontvang je een nieuwe identiteit. Vanuit relatie die Jezus had met Zijn Vader, kun jij dezelfde relatie met Vader hebben die Jezus had. ‘En omdat u zijn kinderen bent, heeft God u de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God’. Galaten 4:6-7

God is altijd Vader geweest en Hij zal altijd Vader zijn. Het verlangen van Zijn hart is om een Vader voor jou te zijn!

Aanmelden nieuwsbrief